Make a complaint

Please answer the following questions to see if we are the right organisation to help you.

If it looks like we can help you we will ask you to complete our online complaint form – this will take about 15 minutes.

You will need to provide documents and personal information. If you do not want to complete the online form, you can also download it and send by email.

Go to questions

(Cymraeg) Ffurflen Gwyn Ombwdsmon Cyfreithiol

Anfonwch y ffurflen hon wedi ei chwblhau ynghyd â chopi o’ch cwyn, os cafodd ei gwneud trwy e-bost neu lythyr, ynghyd â chopïau o unrhyw ymatebion yr ydych wedi eu derbyn. Peidiwch ag anfon unrhyw wybodaeth arall ar hyn o bryd – byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd arnom angen unrhyw beth arall

Ffurflen Gwyn Ombwdsmon Cyfreithiol (pdf – du a gwyn i’w argraffu – agor mewn ffenestr newydd)