Offeryn Asesu Cwsmeriaid

Mae’r offeryn asesu cwsmeriaid yn brosiect peilot diweddar gan yr Ombwdsmon Cyfreithiol, yr ydym yn gobeithio y bydd yn eich helpu i benderfynu p’un a allwn ni eich helpu chi ai peidio. Bydd cyfle i chi roi adborth.