Adroddiad blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg ar Gynllun Iaith Ombwdsmon y Gyfraith 2012/13