image of phoneFfoniwch ni ar
0300 555 0333
Ar gyfer ein minicom, ffoniwch 0300 555 1777. Rydym ar agor 8.30am hyd 5.30pm Llun i Wener neu anfonwch e-bost.

Am ragor o wybodaeth ar sut i gysylltu â ni, cliciwch yma.
corner image
Hygyrchedd
Mae’r wefan hon yn ceisio bodloni gofynion hygyrchedd. Rydym wedi cynhyrchu rhywfaint o’n gwybodaeth bwysig mewn gwahanol fformatau, ewch draw i’n Tudalen hygyrchedd i gael gwybod mwy. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw anghenion hygyrchedd
Crynodebau achosion
Mae ein crynodebau astudiaeth achos dienw yn arddangos yr amrywiaeth o faterion yr ydym yn delio â nhw, beth a ddysgodd ein hymchwiliadau, a sut daethom i benderfyniad. Cliciwch yma i’w gweld
Cyfryngau cymdeithasol
Ymunwch yn neu dilynwch y sgwrs ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.
 • click to go to our twitter page
 • click to go to our linkedin page
 • go to our youtube channel
Data diweddaraf
Datrysom
5,677 o achosion
rhwng 1 Ebrill 2012 a 31 Rhagfyr 2013.
Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr
Derbyniwch y newyddion diweddaraf gan Ombwdsmon y Gyfraith, barnau rhanddeiliaid a gwybodaeth polisi gyda’n e-gylchlythyr ‘LeO News’. Rhowch eich cyfeiriad e-bost isod. Gallwch weld y rhifyn diweddaraf yma.
 • photo of our complaint form
  Angen cyflwyno cwyn? Mae ein gwasanaeth am ddim. Cewch ragor o wybodaeth yma
 • photo of two people talking
  A ydych chi’n gyfreithiwr? Gwiriwch ein canllaw ar ddelio gyda chwynion
 • photo of our Assessment centre
  Croeso i Ombwdsmon y Gyfraith. Rydym yn helpu datrys cwynion am gyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr.

Gwneud cwyn

Mae Ombwdsmon y Gyfraith yn annibynnol ac amhleidiol. Mae hyn yn golygu pan fyddwn yn derbyn cwynion, byddwn yn edrych ar y ffeithiau ym mhob achos ac yn ystyried dwy ochr y stori. Y llynedd fe helpom ddatrys 7,500 o gwynion am gyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr. Os oes gennych broblem gyda’ch cyfreithiwr, efallai y byddwn yn gallu helpu. Ewch i’n hadran ‘Gwneud cwyn’ ´ i gael gwybod mwy.

A ydych chi’n gyfreithiwr?

Rydym yn defnyddio ein profiad fel Ombwdsmon i helpu cyfreithwyr i wella eu prosesau delio â chwynion. Mae hyn yn cynnwys rhannu adroddiadau thematig a dogfennau canllaw, yn ogystal â chrynodebau achosion a data penderfyniadau. Gweler sut y gallwch helpu gyda’n hymchwiliadau a beth allwch chi wneud i ddatrys cwynion yn well yn fewnol yma.

Newyddion

Yma cewch wybod am ein digwyddiadau, darllen ein datganiadau i'r wasg diweddaraf a chwilio trwy'n harchif. Gallwch hefyd ddarllen blog Adam.

Cliciwch yma i fynd i'n tudalen newyddion (yn Saesneg)